Verkstad

Vår verkstad är fördelad på ca 2000m² med separat produktionsytor för Aluminium, rostfritt och stål. 

Då vi har servicebilar med all nödvändig utrustning kan vi även utföra arbeten hos kunder.