Projekt


Referens Projekt


PMK har utfört små, medelstora samt stora projekt sedan företaget grundades 2002.

Under senaste åren har PMK fokuserat på stora projekt.

Stridsbergsbron


Bakgrund:

Stridsbergsbronär en klaffbro i Trollhättan som ligger mellan Hjulkvarnelund och Vårvik som ska korsa Göta älv. Bron blir öppningsbar och beräknas stå klar 2023.


PMK åtagande:

PMK fick förtroendet att svetsa en del av denna stora och vackra konstruktionen.

Tillverkning av Brokonstruktion har skett i vår stora verkstad, montage av delarna skedde på plats i Trollhättan.

Ett projekt med höga krav på svetsning och mått toleranser, något som ligger varmt om hjärtat för PMK.


Kund:

Br Jansson / PEAB Anläggning


Engholmsbron


Bakgrund:

Gamla Engholmsbron som förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget med sin industri och Lambergshamnen behöver nu bytas ut.

Bron går över Lambergskanalen som är en kanal mellan Lambergstjärnet och Vänern.

Befintlig bro byggdes 1947 och påvisar skador som påverkar den långsiktiga bärigheten på bron. 


PMK åtagande:

Tillverkning av 32 meter brokonstruktion med slutdestination Karlstad.

Ett projekt där precision, kvalitetsdokumentation   och krav på svetsning har varit i fokus, något som vi är väldigt stolta över att kunna bemöta.


Kund:

Br Jansson / Westcon Entreprenad ABLedningsbro


PMK åtagande:

PMK har fått förtroendet direkt av återkommande stor kund. Tillverkning och Montage av 40 meter lång Ledningsbro som ska lanseras i Göteborg.

Fokus på kvalité, dokumentation samt hålla en god marginal i tidsplanen för en planerad lansering.


Kund:

PEAB Anläggning


Omtubning Gaskylare

 

PMK åtagande:

Demontering och montering av utrustning.

Byte av tuber i gaskylare hos kund.

Ett arbete som vi behärskar och sätter stora krav på oss själva genom att leverera kvalité och hållbarhet i det vi utför.


Kund:

Norcarb Engineered Carbons AB


Flytbrygga 


PMK åtagande:

Byggnation av Flytbrygga till Gatu & väg, bryggan är ca 35 ton. Bryggan transporterades via havet och dessutom målades den på plats i våra lokaler. 


Kund:

Br Jansson / Gatu & Väg


Flytbrygga 

 

PMK åtagande:

Byggnation av Flytbrygga till Westcon, bryggan är ca 70 ton.


Kund:

Westcon Entreprenad AB